Tags

Dzi? http://www.hostings.pl/ mijaj? 52 lata od wyemitowania pierwszego odcinka radiowej powie?ci “Matysiakowie”, nadawanej w programie pierwszym Polskiego Radia, ciesz?cej się niezmiennie wielk? popularno?ci?. Poprzez lata Matysiakowie propagowali na antenie takie wartości, jak: rodzina, przyja??, szacunek dla pracy
i http://www.hostings.pl/ mi?o?? do Warszawy. S?uchacze przez ponad pół wieku pokochali t? warszawsk? rodzin?, mieszkaj?c? na ulicy Dobrej 21. Poczta w każdej chwili dostarcza?a pod ten adres setki listow i przesy?ek.
Pierwszy etap “Matysiaków” nadano 15

Reklama

Hostings.pl – profesjonalne i http://www.hostings.pl/ dedykowane. Już od 400 PLN netto m-c

grudnia http://www.hostings.pl/ 1956 roku. Zaczyna? się od liczenia pensji, któr? przyniós? ojciec Józef Matysiak. “I na W?grów te? da?em, Helenko…” – t?umaczy? się ?onie. Zapis tej rozmowy znalaz? się na wystawie zatytu?owanej “Pomoc Polaków

Advertisements