Tags

Prawnik feromony – konstytucjonalista, doktor Jacek Zaleśny, jest zdania, że sprawa mandatu Hanny Gronkiewicz-Waltz zostanie rozstrzygnięta dopiero pod koniec tego roku. Gość Sygnałów Dnia w Programie Pierwszym Polskiego Radia wyjaśnił, że wynika to z możliwości odwoływania się od kolejnych decyzji i wyroków. Wskazał, że po podjęciu wyborów przez radę ośrodki miejskie jest sposobność odwołania się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a potem do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Doktor Jacek Zaleśny
przewiduje feromony ponadto, że sąd wojewódzki zwróci się z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie sprawy wygaśnięcia mandatu prezydent Warszawy. Trybunał nie posiada z dużą uwagą określonego czasu na podjęcie wyborów. Prawo stanowi tylko, iż powinno wydać wyrok w “czasie przewidywalnym, bez zbędnej zwłoki”, co może przeciągnąć ostateczne rozstrzygnięcie sporu. Zdaniem gościa Sygnałów Dnia, ewentualne wprowadzenie komisarza w stolicy wcale nie jest jednoznaczne. W opinii konstytucjonalisty, ostrożność nakazywałaby

Reklama

Chcesz wyróżniać się w tłumie? Sprawdź nasze Feromony – gwarancja sukcesu!

premierowi feromony wstrzymać się z podjęciem takiej decyzji. Wyjaśnił, że posiadamy do czynienia z osobą, która pełni urząd z wyboru i należy domniemywać, że czyni to w sposób legalny. Jednak do wprowadzenia komisarza konieczne byłoby udowodnienie, że doszło do rażącego naruszenia prawa. Doktor Jacek Zaleśny dodał, iż wczorajsze odwołanie wojewody mazowieckiego nie naruszy ciągłości władzy. Gość Sygnałów Dnia wyjaśnił, że w tej sytuacji wicewojewoda objął wszystkie

Advertisements