Tags

        http://www.autoskupslaski.pl/skup-samochodow-malopolska-i-slask Komitet wyborczy Andrzeja Olechowskiego z?o?y? w Pa?stwowej Komisji Wyborczej 233 tysi?ce podpisów poparcia. Podpisy przyniós? między innymi jego pe?nomocnik wyborczy Robert
Smole?, http://www.autoskupslaski.pl/skup-samochodow-malopolska-i-slask który powiedzia?, ?e dzi?ki kontaktom Olechowskiego z wyborcami i podró?ami po całej Polsce kandydat sprawdzi? spersonalizowane poparcie.
       Termin sk?adania

podpisów http://www.autoskupslaski.pl/skup-samochodow-malopolska-i-slask poparcia poprzez komitety wyborcze kandydatów na prezydenta ko?czy się o pó?nocy. Minimum 100 tysi?cy podpisów jest wymagane, aby

Advertisements