Tags

Cięcie http://mirjan.pl/oferty/slub-i-wesele-w-zamku-ksiaz/ strumieniem wody to technika obróbki komponentów, polegająca na wykorzystaniu energii skoncentrowanego strumienia wody, podanego pod wysokim ciśnieniem. W odróżnieniu od innych rodzajów obróbki komponentów ta technologia wyróżnia się wysoką precyzją i jakością obróbki. Ponad to jej dobrą właściwością jest szeroka gama materiałów, które można obrabiać. żeby uwypuklić zalety cięcia strumieniem wody, można zrobić małe porównanie z obróbką skrawaniem, czyli najbardziej rozpowszechnioną i dotychczas stosowaną technologią. Obróbka skrawaniem jest rodzajem obróbki ubytkowej. Polega ona na ścinaniu niedużych części obrabianego materiału aż do uzyskania pożądanego kształtu. Odpad powstający podczas tej obróbki nazywany jest wiórami. Stanowi on znaczący %
pierwotnego http://mirjan.pl/oferty/slub-i-wesele-w-zamku-ksiaz/ gabarytu obrabianego detalu. W przypadku cięcia strumieniem wody nie posiada omal ubytków przy obróbce, a jeśli są to minimalne. szczelina cięcia wodą ma możliwość wynosić wręcz 0,1mm, co w porównaniu z obróbka skrawaniem, gdzie odpad dochodzi do kilku procent masy elementu, jest wartością tak znikomą, że nieporównywalną. Kolejna niezaprzeczalna pozytywną włąściwością cięcia wodą jest to że w porównaniu z obróbką skrawaniem nie wymaganie drogiego i skomplikowanego osprzętu do obrabiarek. Każda zmiana serii produkcyjnej wiąże się z kosztownym i czasochłonnym przezbrojeniem maszyn. Dlatego w obróbce skrawaniem najbardziej rentowne są długie serie, krótkie są kosztowne i z tego

powodu http://mirjan.pl/oferty/slub-i-wesele-w-zamku-ksiaz/ mało korzystne. W cieciu strumieniem wody tego kłopotu nie ma, nie jest niezbędny drogi osprzęt, a krótkie czy długie serie produkcyjne są identycznie opłacalne, bez różnicy. Cięcie strumieniem wody posiada jeszcze jedną zaletę. Jest to do tego stopnia wysoka precyzja i jakość obróbki, że niepotrzebna jest obróbka wykończeniowa. W obróbce skrawaniem w pierwszej kolejności jest wykonywana obróbka zgrubna, a następnie wykończeniowa. Zwiększa to czasochłonność i ilość stosowanych narzędzi, a to wszystko podwyższa koszt. Jednak nic nie jest do końca doskonałe. Są tereny, w których obróbka skrawaniem niepodzielnie panuje, przykładowo. nacinanie gwintów. Tutaj cięcie wodą musi

Advertisements