Tags

Marek http://mirjan.pl/oferty/slub-i-wesele-w-zamku-ksiaz/ Orzechowski komentuje w “Tygodniku Powszechnym” decyzję o rozszerzeniu Unii Europejskiej o Rumunię i Bułgarię. Jego zdaniem, decyzja ta znaczy zapalenie “czerwonego światła” dla innych kandydatów, przede wszystkim dla Chorwacji. Według cytowanych przez autora brukselskich dyplomatów, Unia popełniła błąd, zgadzając się na przyjęcie obu krajów pomimo bardzo istotnych braków w
procesie http://mirjan.pl/oferty/slub-i-wesele-w-zamku-ksiaz/ dostosowawczym. Unijne władze potrzebowaly jednak końcowego sukcesu wielkiego projektu, jakim było włączenie do zachodnich struktur państw postkomunistycznych. Ceną tego sukcesu jest jednakże wewnętrzna destabilizacja wewnętrznego mechanizmu współpracy. Zdaniem autora, Unia, zapalając “zielone światło” dla Rumunii i Bułgarii, powoduje fałszywą perspektywę członkostwa dla innych krajów. Skoro do Wspólnoty wchodzą

kraje http://mirjan.pl/oferty/slub-i-wesele-w-zamku-ksiaz/ mające kwestie z korupcją i wykorzystaniem unijnych pieniędzy, mogłaby do niej wejść także Ukraina, a nawet Białoruś, Algieria i Maroko. Tymczasem Unia, według Orzechowskiego, będzie się kierować raczej racjami politycznymi. O ile wejście do Wspólnoty Chorwacji byłoby uzasadnione potrzebą stabilizacji na Bałkanach, to w sytuacji

Advertisements