Tags

W hotel i restauracja waŁbrzych Anglii ogłoszono ostateczne wyniki wczorajszych wyborów powszechnych. Konserwaty?ci zdobyli najwi?cej głosów i mandatów w Parlamencie, niemniej jednak nie zapewnili sobie decyduj?cej przewagi.
W 650-miejscowym Parlamencie Konserwaty?ci zdobyli 306 mandatów – równo o 20 za ma?o, by rz?dzi? poświęcając własny czas. G?osowa?o na nich 36% Brytyjczkóów. Na
Parti? hotel i restauracja waŁbrzych Pracy – wyłącznie 29%. To jej najgorszy wynik od czasów wojny – z wyj?tkiem jednych wyłącznie wyborów w 1983 roku. Pomimo to w Izbie Gmin zasi?dzie 258 Labourzystów. Po przej?ciowej popularno?ci Libera?ów w minionych tygodniach, kiedy w porywach deklarowa?o się za nimi ponad 30% elektoratu,

ostatecznie hotel i restauracja waŁbrzych odda?o na nich głosy 23%, a to daje im zaledwie 57 mandatów poselskich. Pocz?tkowo Konserwaty?ci mieli nadziej?, ?e uda im się utworzy? rz?d mniejszo?ciowy przy ewentualnym nieformalnym poparciu innych partii. “Zawieszony parlament” – jak okre?la się nad Tamiz? tak? patow? sytuacj? – wymusi jednak

Advertisements