Tags

Wieczorem kwas migdałowy na św. Górze Grabarce rozpoczną się uroczystości z okazji przypadającego jutro święta Przemienienia Pańskiego. Zainauguruje je o godzinie 18 wieczorne nabożeństwo, któremu przewodniczyć będzie Metropolita Warszawski i całej Polski, arcybiskup Sawa. Św. Góra Garbarka jest jednym z najważniejszych sanktuariów prawosławnych w
Polsce. kwas migdałowy Tysiące wiernych modlić się tam będą poprzez całą noc. Wielu z nich przybywa na św. Górę pieszo. Największa pielgrzymka z Białegostoku dotrze na miejsce wczesnym popołudniem. Podczas tegorocznych uroczystości na św. Górze Grabarce obchodzony będzie jubileusz 60-lecia istniejącego tam Żeńskiego

Reklama

kwas migdałowy

Monasteru kwas migdałowy św. Marty i Marii. Powołany 19 sierpnia 1947 roku, decyzją arcybiskupa bielskiego i białostockiego Tymoteusza, monaster był wtedy jedynym prawosławnym klasztorem żeńskim w powojennej Polsce. W tym roku wierni przybędą na św. Górę również po to, aby

Advertisements