Tags

Pi?karski feromony klub Bayern Monachium i jego trener Jürgen Klinsmann skieruj? pozew przeciwko niemieckiemu lewicowemu dziennikowi “Die Tageszeitung”. Gazeta zamie?ci?a fotomonta? z Klinsmannem w pozie ukrzy?owanego Chrystusa.
Fotomonta? ukaza? się na ok?adce sobotniego numeru miesięczniki. Obok widnieje cytat z komedii Monty Pythona “?ywot Briana”: “Zawsze patrz na s?oneczn? stron? życia”. Zdj?cie ilustrowa?o artyku? po?wi?cony k?opotom trenera, którego kibice Bayernu obarczaj?
odpowiedzialno?ci? feromony za s?abe wyniki klubu.
Adwokat Klinsmanna powiedzia?, ?e jego nabywca czuje się “bardzo g??boko zraniony” publikacj? i zamierza zaskar?y? redakcj?. Tak?e rzecznik Bayernu wyrazi? oburzenie, nazywaj?c fotomonta? “by? mo?e najwi?kszym skandalem na ?amach niemieckich mediów”.
Tak ostrych reakcji nie rozumie redakcja “Tageszeitung”. Jej zdaniem, fotomonta? to satyra odnosz?ca się nie tyle do tradycji chrze?cija?skiej, co

Reklama

Chcesz wyróżniać się w tłumie? Sprawdź nasze Feromony – gwarancja sukcesu!

do feromony filmu Monty Pythona. Dziennikarze dzienniki przyznali jednak, ?e otrzymali listy i maile od czytelników zarzucających redakcji blu?nierstwo w okresie ?wi?t wielkanocnych.
W Polsce o “Tageszeitung” zrobi?o się g?o?no latem 2006 roku,  kiedy gazeta opublikowała tekst, w którym okre?li?a prezydenta Lecha Kaczy?skiego mianem “kartofla”. Tekst i reakcje na niego po obu wortalach granicy doprowadzi?y wówczas

Advertisements