Tags

Zdaniem feromony pos?ów Prawa i Sprawiedliwo?ci, policja przegra?a z kibicami Legii. S?d rejonowy dla Warszawy-?ródmie?cia uchyli? dot?d zakazy stadionowe , a dodatkowo dozór policyjny dla oko?o 180 fanów sto?ecznego klubu.
We
wrze?niu feromony przed derbami stolicy policja zatrzymała ponad 750 kibiców. Do pó?nego wieczora funkcjonariusze rozwozili zatrzymanych do ró?nych komisariatów w Warszawie. Zdaniem policji zatrzymani byli chuliganami, którzy zaatakowali funkcjonariuszy.
Prawo

Reklama

Chcesz wyróżniać się w tłumie? Sprawdź nasze Feromony – gwarancja sukcesu!

i feromony Sprawiedliwość chce, ażeby spraw? zatrzymania kibiców zaj??y się komisje sejmowe. Mia?oby się odby? to na wspólnym posiedzeniu komisji administracji i spraw wewn?trznych , a oprócz tego

Advertisements