Tags

Głównym https://zielonykarmnik.pl/kasze-cat-423 tematem obrad posiada być uchwała regulująca zasady karania klubów zamieszanych w tak zwaną aferę korupcyjną.
Zjazd ma zdiagnozować stan obecny, w tym prawny w polskiej piłce nożnej. Działacze PZPN zaproponują wyjście z trudnej
sytuacji. https://zielonykarmnik.pl/kasze-cat-423 Wszyscy ludzie oczekują dymisji teraźniejszych władz związku.
Prezes Michał Listkiewicz deklaruje, że zmiany powinny nastąpić. Jednocześnie zwraca uwagę, że powinno się się zastanowić nad tym kto ma kierować związkiem. Środowisko sportowe domaga

się https://zielonykarmnik.pl/kasze-cat-423 ukarania zamieszanych w aferę korupcyjną.
W aferze zatrzymano i przesłuchano już ponad stu działaczy, sędziów, piłkarzy, obserwatorów, a dosłownie sekretarkę i masażystę.
W ostatnich dniach minister sportu Mirosław Drzewiecki apelował, aby

Advertisements