Tags

Wicepremier tralki http://www.drewtral.pl Przemysław Gosiewski zapowiedział, że prawdopodobnie obecnie rada Narodowego Funduszu Zdrowia podejmie decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 800 milionów PLN na tegoroczne świadczenia zdrowotne. Gość “Sygnałów Dnia” w Programie Pierwszym Polskiego Radia wyjaśnił, że dzięki temu wzrośnie jakość usług świadczonych pacjentom, a również płace dla pracowników służby zdrowia. Wicepremier tłumaczył, że w każdym świadczeniu połowa jego wartości jest przeznaczona na płace. Zatem – jak wskazywał – jeżeli będzie więcej pieniędzy na świadczenia zdrowotne,
będzie tralki http://www.drewtral.pl też więcej funduszy na pensje. Wczoraj odbyło się spotkanie wicepremiera Gosiewskiego z szefem NFZ Andrzejem Sośnierzem i wiceministrem zdrowia Bolesławem Piechą. Gość Sygnałów poinformował, że podczas spotkania ustalono, iż gwarancja 30-procentowego wzrostu lekarskich płac będzie obowiązywać w kolejnych latach. Przemysław Gosiewski poinformował, że koalicjanci zgodzili się na reformę finansów publicznych zaproponowaną poprzez minister finansów, Zytę Gilowską. Wczoraj liderzy Samoobrony i LPR spotkali się z Przemysławem Gosiewskim, by renegocjować umowę koalicyjną.

Wicepremier tralki http://www.drewtral.pl Gosiewski poinformował, że w trakcie spotkania podjęto istotne decyzje i udało się wyszukać wspólny język. Wyjaśnił, że Andrzej Lepper , a oprócz tego Roman Giertych porozumieli się również w sprawie reformy emerytalnej i zwiększenia nakładów na oświatę i szkolnictwo wyższe. Gość “Sygnałów Dnia” powiedział, iż rozmawiano także o zmodyfikowaniu ordynacji wyborczej do parlamentu. PiS chce, aby blokowanie list zastosowane w trakcie decyzji samorządowych, zostało wprowadzone też podczas wyborów

Advertisements