Tags

Polska tralki http://www.drewtral.pl zaprosiła obserwatorów OBWE na październikowe wybory parlamentarne – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
współudziałowca inwestycji inwestora współudziałowca inwestycyjnego inwestora Taka decyzja zapadła po spotkaniu minister Anny Fotygi z przedstawicielem OBWE – dyrektorem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Christianem Strohalem.
współudziałowca inwestycyjnego współudziałowca inwestycji inwestora W wyniku tego spotkania ustalono, że Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wycofuje notę, którą poprzednio wystosowała do Polski. OBWE stwierdza ponadto, że
Polska tralki http://www.drewtral.pl jest krajem ustabilizowanej demokracji i wyraża żal z powodu tego, że kwestia zaproszenia OBWE na wybory stała się przedmiotem kampanii wyborczej w naszym kraju – powiedział rzecznik MSZ Robert Szaniawski.
współudziałowca inwestycji współudziałowca inwestycji inwestora Podczas spotkania szefowa polskiego MSZ poinformowała przedstawiciela organizacji o systemie demokratycznym w Polsce i jego osiągnięciach, a również współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka.
inwestora inwestora

Jak tralki http://www.drewtral.pl napisano w oświadczeniu MSZ, Christian Strohal podziękował Polsce, krajowi o stabilnej demokracji, za zaproszenie do obserwacji wyborów, co odzwierciedla zdecydowaną wolę realizacji zobowiązań OBWE w sferze demokracji i praw człowieka.
współudziałowca inwestycyjnego współudziałowca inwestycyjnego Ambasador Strohal wyraził również wdzięczność za nieustające poparcie ze strony Polski, o czym świadczy między innymi regularne wysyłanie przez nasz kraj obserwatorów decyzji w ramach misji OBWE. Wobec zbliżającego się sprawnie

Advertisements